ISKUSTVA RODITELJA

ŽIVOT SA PROBLEMOM

living with a problem header img 2 1

Kako izgleda život sa problemom?

BDA terapija osim svoje osnovne namene pomaže i u svakodnevnom fukncionisanju dece ili odraslih osoba. Cilj BDA terapije jeste da olakša i pomogne, deci i odraslim osobama koje imaju neuroloških problema, život i funkcionisanje. Ovo se posebno odnosi na neke osnovne funkcije kao što su gutanje i žvakanje, njihovim poboljšanjem olakšavamo i ishranu kao i pripremu hrane. Osim ovog problema BDA terapija uspešno rešava probleme mehanike i ritma disanja, koji kada se reše dovode do dugotrajnijeg i mirnijeg sna za čitavu porodicu.

living with a problem 1
living with a problem 2

Kakvu korist deca i reditelji i cela porodica može da ima od BDA?

BDA terapija omogućava prirodan i neusiljen napredak detetovih spontanih funkcija i kao takve postaju pozitivan izvor daljeg razvoja. Roditelji deteta dobijaju mogućnost da samostalno pomognu svom detetu u okreženju sopstvenog doma i u svojoj organizaciji vremena. Još jedna pogodnost je da se BDA vežbe ne moraju sprovoditu u jednom vezanom vremenskom kontinuitetu već se mogu sprovoditi u skladu sa raspoloženjem deteta i vremenskim kapacitetima koji odgovaraju roditeljima. Često roditelji zbog svojih vremenskih obaveza ne mogu da izdvoje dugačak vremenski period koji je određen za vežbanje pa se u skladu sa tim određuje program vežbi koji svojim brojem i dužinom trajanja vežbi omogućava adekvatan balans dnevnog života u kome vežbanje sa detetom ne predstavlja opterećenje.

Kako će BDA unaprediti život deteta i unaprediti život roditelja?

BDA terapija unapređuje reakciju telesnih struktura za vreme detetovih dnevnih aktivnosti. Te aktivnosti ne moraju da budu samo detetove vitalne funkcije ili funkcije koje podrazumevaju napredne oblike kretanja (puzanje, hodanje), održanje različitih pozicija (pozicija glave, sedenje, stajanje) već i mogućnost strukture da adekvatno odreguje u situacijama kada se roditelji bave detetom poput menjanja pelena, nošenje deteta, uspavljivanja, pozicioniranja u krevetu ili kolicima. Zahvaljujući tome se olakšavaju detetove funkcije i roditeljstvo a to je polazna osnova spontanog razvoja.

living with a problem 3

Svako može iskusiti prednosti BDA terapije

Naši kursevi su dostupni svima

Saznajte više o:

cerebral palsy

CEREBRALNA PARALIZA

spasticity

SPASTICITET

hypothony

HIPOTONIJA

Skip to content