vladimir dobrijevic

Vladimir Dobrijević​

Osnivač terapije

Vladimir Dobrijević, jedan od osnivača BDA terapije (Biomehanički razvojni pristup) i suvlasnik kompanije Biodevel Professional doo, rođen je i odrastao u Zemunu, jednoj od beogradskih opština. Njegova porodica, odrastanje i svedočenje doživotne bitke koju je njegova baka vodila s teškim oblikom poliomijelitisa, motivisala ga je i utrla put da razvija radoznalost i razumevanje načina na koji ljudsko telo funkcioniše i želju da pomogne ljudima s neurološkim oštećenjima. Scene njegove majke koja se brine i pomaže njegovoj baki da ostvari puni potencijal svojih sposobnosti i nesebično je podržava u svakodnevnim aktivnostima, ostavila je na njega veoma snažan utisak i naučila ga jednu vrednu lekciju: samo ukoliko se istinski i suštinski interesujete, posmatrate i razumete čovekovo stanje, moći ćete da mu pomognete. Želja da stekne odgovarajuća znanja i alate koji će mu omogućiti da ispituje i istražuje način funkcionisanja ljudskog tela, dovela ga je do studija medicine i biomehanike ljudskog tela.

 

Nakon srednje medicinske škole i diplome pedijatrijskog tehničara, Vladimir završava Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija i dobija zvanje radnog terapeuta. Kliničku praksu stekao je u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu, gde je proveo 4 godine stičući znanje i iskustvo u ovoj oblasti. Raadeći sa decom i odraslim osobama sa invaliditetom širom Evrope, Vladimir je stekao dragoceno iskustvo i specijalizovao se za rad sa decom/odraslim osobama sa cerebralnom paralizom i drugim neurološkim oštećenjima 

U periodu od 2010. do 2016. godine, Vladimir je stekao je obuku iz biomehanike i radio u ABR Danska na poziciji ABR praktičara, trenera i kasnije kao procenitelja stanja deteta.

U tom periodu, Vladimir je sa svojim kolegom Slobodanom Vujasićem počeo je da razvija BDA terapiju u Rehabilitacionom centru u Sloveniji. Nakon 3 godine posmatranja, istraživanja i razvoja, nastala je BDA terapija.

Vladimir ima 12. godina praktičnog iskustva u radu sa decom i odraslim osobama sa različitim oblicima poremećaja i oštećenja moždanog tkiva.

Skip to content