Tehnike viskoznog odgovora

Decembar 2018. je bio mesec mog najvećeg fizičkog bola, ali istovremeno i najplodonosniji na polju daljeg razvoja BDA terapije.

Poslednjih sedam meseci u više navrata sam iskusio neverovatnu bol kao posledicu zapaljenja nervnih korenova u vratnom delu kičmenog stuba. Isprva, problem se stidljivo pojavio kao zatezanje u vratu, da bi se potom pogoršavao i sa svakom novom pojavom, bol je bio sve snažniji. Počeli su periodi nespavanja noću, a bol se prvo spuštao niz desnu, a potom i niz levu ruku.

Sve je kulminiralo u decembru kada je bol postao toliko nepodnošljiv da više nisam mogao samostalno da radim preglede dece na kursevima, već su moje drage kolege to preuzele na sebe, dok sam ja posmatrao. Analgetici, kombinacija lekova koji će otkloniti bol kako bih mogao da budem na kursevima…sve u svemu, pravi pakao, čemu su i roditelji na kursu u Moskvi bili svedoci.

Na sreću, moja brižljiva koleginica Ganna Lyakina mi je predložila da posetim osteopatu Ekaterinu Dolgovu, što je za mene bio, rekao bih prelomni trenutak. Tokom samo jednog tretmana Ekaterina je uspela da otkloni najveći deo mojih problema sa vratom. Problem koji se zapravo postepeno akumulirao duže od tri godine, a kulminirao u decembru, ona je otklonila svojim veštinama za 1h.

Međutim, Ekaterina je uradila još jednu, za mene veoma važnu stvar: podstakla me je na razmišljanje i imao sam onaj trenutak kao kad vam se upali lampica iznad glave, kada vam sve postane jasno! Svo znanje i dugogodišnje iskustvo saželi su se u jednu tačku, a svi delovi su se savršeno uklopili u slagalicu i sve se povezalo u jednu sasvim logičnu celinu! Odjednom mi je postalo kristalno jasno šta se desilo u mom telu kao i šta treba radim da bih mu pomogao, kao i kako bih to saznanje mogao da koristim u svom radu.

Fascija je potencijalni izvor bola, a zatezanje i ograničenje pokretljivosti i proklizavanja fascijalnog tkiva je posledica slepljivanja i fibroze između površinskog i dubokog sloja. Slojevi fascija klize jedan preko drugog dok se krećemo, međutim, kada tkivo postane zategnuto i fibrotično smanjuje se i sposobnost slobodnog kretanja i javlja se bol.

Počeo sam da eksperimentišem sa svojim telom i osetio na sebi kako se određeni slojevi fascija odlepljuju. Uspeo sam da mobilizujem lopaticu i ceo rameni pojas i bola u ruci više nije bilo!

To me je podstaklo da razmišljam kako to novo saznanje mogu da pretočim u konkretne vežbe koje će postati deo širokog spektra BDA vežbi kojima ćemo moći da pomognemo deci u našem programu.

U sledećem postu ću pisati o novoj tehnici i efektima koji bi se mogli postići njihovom primenom.

CEREBRALNA PARALIZA

SPASTICITET

HIPOTONIJA

Skip to content