BDA TERAPIJA BLOG

октобар 27, 2023
Prenosimo vam BDA iskustvo na naših dragih klijenata Jekaterina Smirnove i njenog sina Fjodora koji su prisustvovali BDA kursu održanom u Beogradu. Jekatarina je sa nama podelila utiske. “Prvi kurs u Srbiji na koji smo mi došli bio je kurs BDA (Biomechanical Developmental Approach). Ukratko to je terapija koja je…
октобар 27, 2023
Terapije koje spadaju u uobičajeni, standardni neurorazvojni pristup polaze od pretpostavke da su problemi motorike kod osoba sa oštećenjem nervnog sistema isključivo posledica tog oštećenja i nepravilnog rada mozga i drugih struktura nervnog sistema i da je zbog toga narušena koordinacija i kontrola pokreta….
октобар 27, 2023
Da bismo mogli u potpunosti da odgovorimo na ovo pitanje na razumljiv način, prvo moramo da razjasnimo jednu osnovnu zabunu. U praksi vidim da je upotreba izraza spasticitet široko rasprostranjena, kao i da se često koristi u pogrešnom kontekstu. Kad god roditelji primete porast zategnutosti u telu svog deteta, obično…
октобар 27, 2023
Da bismo mogli u potpunosti da odgovorimo na ovo pitanje na razumljiv način, prvo moramo da razjasnimo jednu osnovnu zabunu. U praksi vidim da je upotreba izraza spasticitet široko rasprostranjena, kao i da se često koristi u pogrešnom kontekstu. Kad god roditelji primete porast zategnutosti u telu svog deteta, obično…
октобар 27, 2023
˝Prva stvar koju smo primetili jeste njen grudni koš koji se proširio, dobio volumen i to smo primetili već posle nekih mesec dana redovnog vežbanja. Sledeće što se desilo je njena malo bolja stabilnost, bolji balans i mislim da su joj reakcije bile nešto brže. Kada bi padala (u sedećem…
октобар 27, 2023
Prva stvar koju smo primetili jeste njen grudni koš koji se proširio, dobio volumen i to smo primetili već posle nekih mesec dana redovnog vežbanja. Sledeće što se desilo je njena malo bolja stabilnost, bolji balans i mislim da su joj reakcije bile nešto brže. Kada bi padala (u sedećem…
октобар 27, 2023
Kao roditelj deteta sa spastičnom cerebralnom paralizom ili drugim neurološkim stanjima i bolestima, želite da sprečite skraćenje i kontrakture mišića, tetiva, ligamenta ili da smanjite njihov negativni uticaj ako su se već razvili. Osnovna ideja je da se poveća opseg pokreta u zglobovima gde je pokretljivost smanjena i smanjenje opšte…
октобар 27, 2023
Da bismo mogli da odgovorimo na ovo pitanje, prvo moramo da se složimo oko određenog saznanja. Dugi niz godina se stanje dece sa neurološkim poremećajima objašnjavalo pomoću koncepta koji uzima u obzir oštećenje struktura nervnog sistema (neurološki deo jednačine) i kako te oštećene neurološke strukture utiču na i ostvaruju interakciju…
октобар 27, 2023
Da bismo mogli da odgovorimo na ovo pitanje, prvo moramo da se složimo oko određenog saznanja. Dugi niz godina se stanje dece sa neurološkim poremećajima objašnjavalo pomoću koncepta koji uzima u obzir oštećenje struktura nervnog sistema (neurološki deo jednačine) i kako te oštećene neurološke strukture utiču na i ostvaruju interakciju…
октобар 27, 2023
Da bismo mogli da odgovorimo na ovo pitanje, prvo moramo da se složimo oko određenog saznanja. Dugi niz godina se stanje dece sa neurološkim poremećajima objašnjavalo pomoću koncepta koji uzima u obzir oštećenje struktura nervnog sistema (neurološki deo jednačine) i kako te oštećene neurološke strukture utiču na i ostvaruju interakciju…
Read More
Skip to content